T.L - Company™ Group
Stránka
Others
Menu
Submenu
Lorries
Obrázek byl vytvořen pouze užitím běžného HTML a CSS kódu - tagy div, span a především
pomocí atributů - position:relative, float a border-radius. Jak jednoduché, že...
Nehledejte v tom žádné umění, pouze funkčnost zmíněných kódů.

PlašanTrans
.


... A takto vypadá zápis v Html, s přímým CSS .

Date - Time - Share
    
About - Links